Aktuality

17.11.2021 20:15
Zájemci o očkování proti COVID vakcínou Pfizer k prvním i posilovacím dávkám se mohou objednat k termínu očkování telefonicky nebo emailem. Očkujeme pouze vlastní registrované pacienty. Posilovací dávku je možné podat 6 měsíců po druhé dávce. Odstup od jiného očkování (např. proti chřipce) je jeden...
28.09.2021 19:57
Zahajujeme očkování proti chřipce. Osoby starší 65 let a chronicky nemocní mají očkování zdarma, cena pro samoplátce je 500,- kč. Po zaplacení vakcíny dostanete doklad, na jehož základě můžete čerpat příspěvek své zdravotní pojišťovny. Pokud jdete pouze k očkování, můžete se dostavit bez objednání...
21.10.2020 22:00
Aktualní doporučení Vašeho praktického lékaře.docx (16422)
06.12.2019 13:41
Od 1.1.2020 je zavedená povinnost vystavovat rozhodnutí o pracovní neschpnosti pouze elektronickou formou. Změny pro klienty práce neschopné jsou následující: 1. nemocný nedostává do rukou žádné potvrzení pro zaměstnavatele, papírově obdrží pouze průkaz práce neschopného, tedy II,. díl PN, který...
06.11.2019 21:37
Vážení klienti, v polovině listopadu proběhne v čekárně naší ordinace instalace elektronického systému evidence pacientů. Cílem je zkrácení čekací doby pacientů a předcházení dohadům ohledně jejich pořadí. Do přístroje je po příchodu nutno vložit kartičku zdravotní pojišťovny či jiný doklad...
06.11.2017 21:46
Upozorňujeme všechny pacienty a zaměstnavatele, že od 1.11. 2017 nabyl účinnosti zákon, dle kterého ošetřující registrující lékař nesmí provádět pracovně lékařské prohlídky pacientům bez smlouvy o pracovnělékařské péči s jeho zaměstnavatelem. Prohlídku bez smlouvy s podnikem může praktický lékař...
13.09.2017 11:17
Upozorňujeme pacienty, že v naší ordinaci není možné naočkovat pacientem přinesenou vakcínu. Pokud nemůžeme jednoznačně prokázat dodržení chladového řetězce při transportu vakcíny, tuto neaplikujeme z důvodu významně vyššího rizika nežádoucí reakce na očkování. Jakoukoliv vakcínu jsme schopni Vám...
26.04.2017 17:18
Pro pacienty lečící se pro vysoký krevní tlak je výhodné domácí měření tlaku. Doma naměřené hodnoty více odpovídají skutečnému tlaku, než hodnota změřená v ordinaci, kde dochácí k určitému zkreslení vlivem nervozity a dalších nepříznivých okolností. Krevní tlak je třeba měřit správně a kvalitním...
01.04.2014 10:35
Vážení pacienti, v rámci změn úhrad pojišťoven došlo i ke změně testování stolice na přítomnost skrytého krvácení. Nadále jsou z testování vyloučeny určité skupiny pacientů, kterým bude nabídnuto alternativní vyšetření. Bližší informace získáte v ordinaci při preventivní prohlídce. 
19.07.2012 21:20
  Informace o datu očkování proti tetanu a termínu přeočkování poskytujeme elektronicky po dotazu na emailové adrese ordinacezbysov@seznam.cz

Kontakt

MeditrinePraktik s.r.o. MUDr. František Ševčík
MUDr. Irena Zelníčková
9. května 9
Zbýšov
664 11
546 431 440
606 569 769
ordinacezbysov@seznam.cz